Utrecht – Makassarstraat 1

Prijs
€ 900.000,-

Omschrijving

Het aangeboden object betreft een binnenterrein en woonhuis.
– Makassarstraat 1: Binnenterrein met een oppervlakte van 718 m2, met een bouwvlak van 125 m2. Hierop nu een loods is gebouwd van ca. 300 m2. Het binnenterrein is vrij van huurders en opgeruimd.
– Makassarstraat 1 BS: Woning van ca. 85 m2, thans verhuurd aan 2 huurders met een opbrengst van totaal € 710,- per maand.
De woning en loods verkeren in matige staat van onderhoud.

Het betreft een interessant ontwikkel object met diverse mogelijkheden o.a.:
– Het realiseren van garageboxen/kantoorunits op het binnenterrein. Binnen het huidige bestemmingsplan is het mogelijk direct garageboxen/kantoorunits voor de verhuur te realiseren binnen het bouwvlak van maximaal 125 m2 binnen het bestemmingsplan.
– Beleggingsobject voor de verhuur van het binnenterrein (bedrijfsbestemming) en de woning 1BS.
– Transformatie van de locatie binnenterrein naar woningbouw. Verkennend onderzoek is gedaan naar de ontwikkeling van 4 één-laags woningen (patiowoningen) met een oppervlakte van ca. 85 m2 per woning, allen met buitenplaats.
– Renovatie van woning 1BS naar appartementen voor belegging

ONTWIKKELING:
Er een verkenning gedaan van een transformatie/herontwikkeling van de locatie naar woningbouw. Reeds contact geweest met gemeente over de ontwikkeling van 4 woningen op het binnenterrein en renovatie van woning 1BS naar appartementen. Gemeente geeft aan hier positief tegenover te staan. Informatie over realisatie van 4 patiowoningen verkrijgbaar via ons kantoor.

LOCATIE:
Het object is gelegen in het centrum van Utrecht, in de wijk Lombok.

BESTEMMING:
– Woonhuis: Huidige bestemming: ‘Gemengde doeleinden 3: Wonen, tuinen en erven en in samenhang daarmee het uitoefenen van aan-huis-verbonden beroepen of bedrijven uit categorie 1’.
– Binnenterrein: Huidige bestemming ‘bedrijfsdoeleinden’, categorie 1 en 2. Met een bouwvlak van ca. 125 m2 en maximale bouwhoogte 3 meter.
– Mondelinge toestemming van gemeente voor een plan voor het bouwen van vier patiowoningen met plat dak

BODEMONDERZOEK:
Er is reeds een verkennend bodemonderzoek en asbestonderzoek gedaan. De asbest is gesaneerd, object thans vrij van asbest. Uit verkennend bodemonderzoek is gebleken dat er verontreiniging in de grond aanwezig is. Vanuit het onderzoek geldt het volgende advies: bij herinrichting (realisatie wonen of bedrijf/garages) van de locatie wordt geadviseerd de verontreiniging in de grond te isoleren. Ter plaatse van een tuin zal de verontreiniging deels dienen te worden gesaneerd om een leeflaag van een meter te realiseren.

VERKOOPPROCES:
– Uitgangspunt bij verkoop van deze propositie is een transactie gebaseerd op het ‘as is where is’ principe.
– Meer informatie over het object op te vragen via Koppers Makelaardij Hillegom.

Kenmerken

Overdracht
Laatste vraagprijs:
Prijs
€ 900.000
Status:
Beschikbaar

Rita Koppers

Koppers Makelaardij

T0252 - 515 482

Einfo@koppers.nl

Wilt u een keer komen kijken?

Maak dan snel een afspraak met de makelaar om deze woning te bezichtigen.