Privacyverklaring Koppers ZekerVia Makelaars

U heeft te maken met Koppers ZekerVia Makelaars. Koppers ZekerVia Makelaars is lid van de NVM. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. In deze verklaring wordt ook uitgelegd welke gegevens aan NVM en aan brainbay B.V., een dochteronderneming van de NVM, worden verstrekt en wat NVM/brainbay met deze gegevens doet.

Brainbay is door de NVM opgericht om ten behoeve van de leden van de NVM producten en diensten te ontwikkelen gebaseerd op aangeleverde data van de leden en van niet NVM-leden alsmede voor het doen van onderzoek naar de onroerend goed markt.

Van welke diensten van Koppers ZekerVia Makelaars maakt u gebruik?

U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met Koppers ZekerVia Makelaars.

Bij woningen:

U wilt uw woning verkopen, verhuren en geeft daarbij opdracht aan Koppers ZekerVia Makelaars:
• U wilt uw woning verkopen. Zie 1.
• U wilt uw woning verhuren. Zie 2.

U wilt een woning kopen of huren en geeft daarbij een opdracht aan Koppers ZekerVia Makelaars:
• U wilt een woning kopen. Zie 3.
• U wilt een woning huren. Zie 4.

U wilt een woning laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan Koppers ZekerVia Makelaars:
• U wilt een woning laten taxeren. Zie 9.

Als u op zoek bent naar een woning en u heeft hiervoor niet Koppers ZekerVia Makelaars ingeschakeld dan zijn de volgende situaties mogelijk:
• U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van Koppers ZekerVia Makelaars. 
Zie 8.
• U wilt een koop- of huurwoning bezichtigen die via Koppers ZekerVia Makelaars wordt aangeboden. Zie 5.
• U wilt een woning kopen die via Koppers ZekerVia Makelaars wordt aangeboden. Zie 6.
• U wilt een woning huren die via Koppers ZekerVia Makelaars wordt aangeboden. Zie 7.

Bij bedrijfspanden of agrarisch vastgoed:
U wilt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed verkopen, verhuren en geeft daarbij opdracht aan Koppers ZekerVia Makelaars:
• U wilt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed verkopen. Zie 10.
• U wilt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed verhuren. Zie 11.

U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed laten taxeren en geeft daarbij opdracht Koppers ZekerVia Makelaars:
• U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed laten taxeren. Zie 9.

U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen of huren en geeft daarbij opdracht aan Koppers ZekerVia Makelaars:
• U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen. Zie 12.
• U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren. Zie 13.

Als u op zoek bent naar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed en u heeft hiervoor niet Koppers ZekerVia Makelaars ingeschakeld dan zijn de volgende situaties mogelijk:
• U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van Koppers ZekerVia Makelaars. 
Zie 8.
• U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed voor koop of huur bezichtigen welke via Koppers ZekerVia Makelaars aangeboden. Zie 5.
• U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen die via Koppers ZekerVia Makelaars wordt aangeboden. Zie 14.
• U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren die via Koppers ZekerVia Makelaars wordt aangeboden. Zie 15.

Overige dienstverlening:

U wilt u laten bijstaan door een Koppers ZekerVia Makelaars in het kader van overige dienstverlening:
U schakelt Koppers ZekerVia Makelaars in om u te kunnen bijstaan op het gebied van het beheer van vastgoed, ruimtelijke ordening zoals omgevingsvergunningen, wijzigen bestemmingsplan, ontwerpen en/of aanbesteden van nieuw- en verbouwplannen, pachtzaken, onteigening e.d. Zie 16

Verwerkingsverantwoordelijke

Voor al deze verwerkingen is Koppers ZekerVia Makelaars de verwerkingsverantwoordelijke. De contactgegevens zijn:

Koppers ZekerVia Makelaars
KVK 2803127
Hoofdstraat 194
2182 ER Hillegom
[email protected]
0252-515482

Gegevensverstrekking aan NVM/brainbay

Bij een aantal diensten worden ook gegevens verstrekt aan NVM/brainbay. De NVM/brainbay doet het volgende met deze gegevens:
• Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
• Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere (huizen)websites.
• Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en agrarische vastgoedmarkt. De gegevens in deze database worden voor onbepaalde tijd bewaard.
Lees hier wat NVM/brainbay met de verstrekte gegevens doet.

NVM/brainbay is een verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens. De contactgegevens zijn:
NVM brainbay B.V.
KvK 30102683 KvK 71551034
Postbus 2222 Fakkelstede 1
3430 DC Nieuwegein 3431 HZ Nieuwegein
[email protected] [email protected]

NVM/brainbay heeft een functionaris voor de gegevensverwerking. Deze is bereikbaar via [email protected].

Wij nemen uw privacy serieus
Koppers ZekerVia Makelaars en NVM/brainbay nemen uw privacy erg serieus en zien de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. Koppers ZekerVia Makelaars verwerkt uw gegevens zorgvuldig en volgens de wettelijke voorschriften. Koppers ZekerVia Makelaars besteedt veel aandacht aan een adequate beveiliging zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Alle NVM-makelaars investeren continu in het bieden van goede dienstverlening. Een onderdeel hiervan is het NVM-brede privacy programma. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Koppers ZekerVia Makelaars.

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wilt u weten welke gegevens Koppers ZekerVia Makelaars van u heeft, stuur dan per brief of e-mail uw verzoek naar ons.
NVM/brainbay verwerkt geen namen of andere direct identificerende gegevens. Als u wilt weten welke gegevens NVM/brainbay verwerkt, neem dan ook contact op met Koppers ZekerVia Makelaars die vervolgens zorgt dat u geïnformeerd wordt.
Ook als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, stuur dan een gemotiveerde brief of e-mail naar Koppers ZekerVia Makelaars. Uw verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten.

Hoe kunt u een klacht indienen?
Als u vragen heeft of als u een klacht heeft over het gegevensgebruik van Koppers ZekerVia Makelaars, neem dan eerst contact op met Koppers ZekerVia Makelaars. Mocht u er met Koppers ZekerVia Makelaars niet uitkomen, dan kunt contact opnemen met de klachtencoördinator van de NVM via: [email protected]. In die situatie zal ook de NVM Functionaris voor de Gegevensverwerking zich mogelijk over de klacht buigen. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe lang bewaart Koppers ZekerVia Makelaars de gegevens?

Koppers ZekerVia Makelaars bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens bewaart Koppers ZekerVia Makelaars echter langdurig:
• Een aantal gegevens van de dienstverlening bewaart Koppers ZekerVia Makelaars 20 jaar, omdat Koppers ZekerVia Makelaars gedurende deze periode aansprakelijk kan worden gesteld voor beroepsfouten.
• De bewijslast dat Koppers ZekerVia Makelaars de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft uitgevoerd, bewaart Koppers ZekerVia Makelaars 5 jaar.

1. U verkoopt uw woning

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw woning, bezichtigingen te verzorgen en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt Koppers ZekerVia Makelaars ook uw identiteit vast. Ook wordt u mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling en ontvangt u verkoopstatistieken vanuit funda. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
• Uw naam, adres en overige contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
• De reden van verkoop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
• De datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop staat of heeft gestaan
• De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s en video’s van de woning. 
Indien afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere huizenwebsites en op de website van Koppers ZekerVia Makelaars. Dit gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.
• De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht
• Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
• Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te stellen
• Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum
• In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken. Tevens ontvangt u van funda de verkoopstatistieken van uw woning
• Overige informatie die u aan Koppers ZekerVia Makelaars makelaar verstrekt

Ontvangers van gegevens:
• NVM/brainbay (gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
• Notaris, taxateurs, meetbureau, fotograaf, verkoopstylist, koper, aankoopmakelaar
• FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)
• Bezichtiger, bieder, koper, aankoopmakelaar
• funda

2. U verhuurt uw woning

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, bezichtigingen te verzorgen, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en een huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt Koppers ZekerVia Makelaars ook uw identiteit vast. Ook wordt u mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling en ontvangt u verhuurstatistieken vanuit funda. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
• Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
• De reden van verhuur
• De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto’s en video’s van de woning. Indien met Koppers ZekerVia Makelaars is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere huizenwebsites en op de website van Koppers ZekerVia Makelaars Dit gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.
• De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht
• De eisen die u stelt aan de huurder
• Gegevens die nodig zijn om de huurovereenkomst op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling
• Wanneer de woning is verhuurd, de huurprijs en huurcondities
• In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken. Tevens ontvangt u van funda de verhuurstatistieken van uw woning
• Overige informatie die u aan Koppers ZekerVia Makelaars verstrekt

Ontvangers van gegevens:
• NVM/brainbay (gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
• Huurder, meetbureau, fotograaf
• Bezichtiger, huurder, aanhuurmakelaar
• funda

3. U bent op zoek naar een koopwoning

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u passende woning te vinden, namens u de onderhandelingen te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt Koppers ZekerVia Makelaars ook uw identiteit vast. Ook wordt u mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling vanuit funda. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
• Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
• Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen
• Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs. De reden van koop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
• Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
• Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw financieringsmogelijkheden
• Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
• Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te stellen
• Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum
• Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum
• In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken
• Overige informatie die u aan Koppers ZekerVia Makelaars verstrekt

Ontvangers van gegevens:
• Verkoper, verkoopmakelaar
• FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland), verkoopmakelaar
• Notaris, verkoper, verkoopmakelaar
• funda

4. U bent op zoek naar een huurwoning

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikte huurwoning te vinden, namens u de onderhandelingen te voeren en de begeleiding bij de totstandkoming van de huurovereenkomst en de verdere afwikkeling daarvan te verzorgen. Daarbij stelt Koppers ZekerVia Makelaars ook uw identiteit vast. Ook wordt u mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling vanuit funda. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
• Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
• Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen
• Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs. De reden van huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
• Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
• Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een huurprijs te betalen
• Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets eist (bijvoorbeeld NVM Woontoets). Deze toets is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder
• Gegevens die nodig zijn om de huurovereenkomst op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling
• In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken
• Overige informatie die u aan Koppers ZekerVia Makelaars verstrekt

Ontvangers van gegevens:
• Verhuurder, verhuurmakelaar
• funda

5. U wilt een koop- of huurwoning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed bezichtigen

In dit contact maakt Koppers ZekerVia Makelaars bezichtigingsafspraken, geeft Koppers ZekerVia Makelaars u een goed beeld van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed en legt Koppers ZekerVia Makelaars vast wat uw mening is van dit pand. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
• Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
• Datum van bezichtiging en uw mening over de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed
• Overige informatie die u aan Koppers ZekerVia Makelaars verstrekt

Ontvangers van gegevens:
• Verkoper of verhuurder van pand


6. U wilt een woning kopen

Voor dit contact staat Koppers ZekerVia Makelaars met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert Koppers ZekerVia Makelaars de voorbereidende activiteiten uit voor de koopovereenkomst en de overdracht. In dit contact stelt Koppers ZekerVia Makelaars ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
• Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
• Uw mening over de woning
• Gegevens over de biedingen
• Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
• Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper
• Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te stellen
• Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum
• De postcode (1234AB) en huisnummer van het vorige woonadres van de koper, koop- of huurwoning
• Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling, type koper en verhuisreden
• Overige informatie die u aan de Koppers ZekerVia Makelaars verstrekt.

Ontvangers van gegevens:
• NVM/brainbay (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
• Verkoper
• Notaris, aankoopmakelaars
• FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

7. U wilt een woning huren

Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder de huurovereenkomst voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
• Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
• Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
• Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. Deze vaststelling kan bijvoorbeeld door de NVM Woontoets
• Gegevens die nodig zijn om de huurovereenkomst op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling
• Overige informatie die u aan Koppers ZekerVia Makelaars verstrekt.

Ontvangers van gegevens:
• Verhuurder

8. U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod door Koppers ZekerVia Makelaars

Het doel van dit contact is dat Koppers ZekerVia Makelaars u op de hoogte brengt van mogelijk voor u interessante woningen, bedrijfspanden of agrarisch vastgoed. Dit gebeurt tot het moment dat u aangeeft geen behoefte meer te hebben aan deze service. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
• Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
• Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. Op basis van het zoekprofiel kan een aanbod worden samengesteld
• Overige informatie die u aan Koppers ZekerVia Makelaars verstrekt

9. U wilt een taxatie van een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed laten uitvoeren

Het doel van dit contact is dat Koppers ZekerVia Makelaars voor uw woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed een taxatie uitvoert. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
• Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
• Gegevens van uw woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed om de waarde te bepalen
• Gegevens die nodig zijn als de taxateur in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) een ongebruikelijke transactie moet melden
• Overige informatie die u aan Koppers ZekerVia Makelaars verstrekt

Ontvangers van gegevens:
• Validatie instituut op taxaties
• FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

10. U verkoopt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw pand, belangstellenden rond te leiden en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt Koppers ZekerVia Makelaars ook uw identiteit vast. Ook wordt u mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling en ontvangt u verkoopstatistieken vanuit funda. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
• Uw naam, bedrijfsnaam, adres en overige contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
• De reden van verkoop
• De datum van aanmelding van het pand en de periode dat het pand te koop staat of heeft gestaan
• De omschrijving en kenmerken van het pand zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, foto’s en video’s van het pand. Indien met Koppers ZekerVia Makelaars is afgesproken worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere vastgoed websites en op de website van Koppers ZekerVia Makelaars Dit gebeurt voor promotie van uw bedrijfspand en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.
• De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht
• Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden ook de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd.
• Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te stellen
• Wanneer het pand is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum
• In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken. Tevens ontvangt u van funda de verkoopstatistieken van het pand
• Overige informatie die u aan Koppers ZekerVia Makelaars verstrekt.

Ontvangers van gegevens:
• NVM/brainbay (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
• Notaris, taxateur, meetbureau, fotograaf, verkoopstylist, koper, aankoopmakelaar
• FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland), aankoopmakelaar
• Bezichtiger, bieder, koper, aankoopmakelaar
• funda

11. U verhuurt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed, belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en voor u een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt Koppers ZekerVia Makelaars ook uw identiteit vast. Ook wordt u mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling en ontvangt u verhuurstatistieken vanuit funda. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
• Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
• De reden van verhuur
• De datum van aanmelding van het pand en de periode dat het pand te huur staat of heeft gestaan
• De omschrijving en kenmerken van het pand zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto’s en video’s van het pand. In overleg met u worden deze gegevens ook op geselecteerde websites geplaatst voor promotie van het pand
• De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht
• De eisen die u stelt aan de huurder
• Gegevens die nodig zijn om de huurovereenkomst op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde
• Wanneer het pand is verhuurd: de huurprijs en de huurcondities
• In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken. Tevens ontvangt u van funda de verhuurstatistieken van uw pand
• Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt

Ontvangers van gegevens:
• NVM/brainbay (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
• Huurder, meetbureau, fotograaf
• Bezichtiger,huurder, aanhuurmakelaar
• funda

12. U bent op zoek naar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed om aan te kopen

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u een passend bedrijfspand of agrarisch vastgoed te vinden, namens u de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt Koppers ZekerVia Makelaars ook uw identiteit vast. Ook wordt u mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling vanuit funda. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
• Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
• Het zoekprofiel waarin uw huisvestingswensen zijn opgenomen
• Gegevens over uw huidige huisvesting zoals de koop- en huurprijs. De reden van koop
• Uw eisen aan de huisvesting
• Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw financieringsmogelijkheden
• Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd
• Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te stellen. Deze gegevens worden ook aan de verkopende makelaar en de notaris verstrekt
• Wanneer het bedrijfspand of agrarisch vastgoed is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum
• In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken
• Overige informatie die u aan Koppers ZekerVia Makelaars verstrekt.

Ontvangers van gegevens:
• NVM/brainbay (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
• FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland), verkoopmakelaar
• Verkoper, verkoopmakelaar
• Notaris, verkoper, verkoopmakelaar
• Funda

13. U bent op zoek naar een huurpand (bedrijfspand of agrarisch vastgoed)

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikt bedrijfspand of agrarisch vastgoed te vinden, namens u de onderhandelingen te voeren en de begeleiding bij het opstellen van de huurovereenkomst en verdere afwikkeling daarvan te verzorgen. Daarbij stelt Koppers ZekerVia Makelaars ook uw identiteit vast. Ook wordt u mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling vanuit funda. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
• Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
• Het zoekprofiel waarin uw huisvestingswensen zijn opgenomen
• Gegevens over uw huidige huisvesting zoals de koop- en huurprijs
• Uw eisen aan de huisvesting
• Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een huurprijs te betalen
• Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets (NVM Businesstoets) eist. Deze toets is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder
• Gegevens die nodig zijn om de huurovereenkomst op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde
• In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken
• Overige informatie die u aan Koppers ZekerVia Makelaars verstrekt

Ontvangers van gegevens:
• Verhuurder, verhuurmakelaar
• Funda

14. U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen

U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen die via Koppers ZekerVia Makelaars wordt aangeboden. Voor dit contact staat Koppers ZekerVia Makelaars met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert Koppers ZekerVia Makelaars de voorbereidende activiteiten uit voor de koopovereenkomst en de overdracht. In dit contact stelt de Koppers ZekerVia Makelaars ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
• Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
• Uw mening over het aangeboden pand
• Gegevens over de biedingen
• Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd
• Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper
• Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te stellen
• Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode (1234AB) van het vorig huisvestingsadres van de koper
• Overige informatie die u aan Koppers ZekerVia Makelaars verstrekt.

Ontvangers van gegevens:
• NVM/brainbay (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
• Verkoper
• Notaris, koper, aankoopmakelaar
• FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

15. U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren

U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren die via Koppers ZekerVia Makelaars wordt aangeboden. Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder de huurovereenkomst voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
• Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
• Uw eisen aan de huisvesting
• Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. Deze vaststelling kan bijvoorbeeld door de NVM Businesstoets
• Gegevens die nodig zijn om de huurovereenkomst op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde
• Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt

Ontvangers van gegevens:
• Verhuurder, verhuurmakelaar

16. Google Analytics

Voor de website gebruikt Koppers ZekerVia Makelaars Google Analytics als meet-tool. Deze gegevens zijn anoniem en worden door ons slechts gebruikt om inzicht te krijgen in het kijkbedrag van bezokers van onze website.

17. U schakelt Koppers ZekerVia Makelaars in om u te kunnen bijstaan op het gebied van het beheer van vastgoed, ruimtelijke ordening zoals omgevingsvergunningen, wijzigen bestemmingsplan, ontwerpen en/of aanbesteden van nieuw- en verbouwplannen, pachtzaken, onteigening e.d.

Het doel dat Koppers ZekerVia Makelaars voor ogen heeft is u advies geven op bovengenoemde gebieden. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen en om u deskundig (schriftelijk en/of telefonisch) advies te geven op grond van de opdracht tot dienstverlening. Hieronder vindt u in hoofdlijnen gegevens die kunnen worden verwerkt:
• Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
• adviezen, overeenkomsten, inkomensgegevens, jaarrekeningen, pachtovereenkomsten, vergunningen, zoals bijvoorbeeld omgevingsvergunningen, onteigeningscontracten, bouwplannen en alle andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening

Ontvangers van gegevens:
• Vereniging van Eigenaren, terreinbeherende organisaties, zoals particuliere grondeigenaren, staatsbosbeheer, natuurmonumenten, gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat, Pro-rail en dergelijke bedrijven.

Gegevensgebruik door de NVM/brainbay

Koppers ZekerVia Makelaars verstrekt via een koppeling bepaalde gegevens aan de NVM/brainbay.
NVM/brainbay is voor de ontvangen gegevens de verwerkersverantwoordelijke. De NVM/brainbay doet het volgende met deze gegevens:
• Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
• Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op Funda en andere (huizen)websites.
• Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en de agrarische vastgoedmarkt.

A Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed bij NVM-makelaars
Als u een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed via Koppers ZekerVia Makelaars wilt verkopen/verhuren worden de volgende gegevens bekend gemaakt bij andere NVM-makelaars:
• Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
• Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.
Deze gegevens worden door NVM-makelaars gebruikt voor de dienstverlening aan hun klanten (zoekers naar een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed).
Deze gegevens worden onbeperkt bewaard in verband met de database met historisch aanbod, zie onder C.

B Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed op (huizen)websites, waaronder Funda
Als u een woning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed via een NVM-makelaar wilt verkopen/verhuren kunnen deze in overleg met u ook gegevens bekend gemaakt bij Funda en andere (huizen)websites. Het gaat dan om de volgende gegevens:
• Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
• Datum dat het object op de markt komt, verkoopdatum.
Met deze gegevens wordt uw object onder de aandacht gebracht bij consumenten, professionele partijen en/of derden die zelf zoeken via (woning)websites.
Deze gegevens kunnen maximaal één jaar na de verkoopdatum c.q. de datum dat een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed van de markt wordt gehaald nog zichtbaar zijn op deze websites.

C Database met historisch aanbod
Van alle woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die via een NVM-makelaar te koop of te huur worden aangeboden, worden de volgende gegevens in de NVM-database vastgelegd:
• Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
• Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, transactiedatum en transactieprijs.
• De postcode (1234AB) en huisnummer van het vorige (woon)adres van de koper.
De hiervoor genoemde gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard. 

Met de hiervoor genoemde gegevens maakt brainbay in opdracht van de NVM analyses van de onroerend goed markt mogelijk.
De NVM/brainbay verstrekt deze gegevens voorts aan geselecteerde derden, namelijk:
• NVM-Taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen.
• Validatie-instituten, na expliciete opdracht daartoe van een NVM-taxateur, voor het controleren van taxatierapporten.
• Gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes.
• Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, voor onderzoek naar de woningmarkt.
• Universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden.
• NVM-makelaars in het kader van dienstverlening aan hun klanten.
• Niet NVM-makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio).
Deze partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor de genoemde doelen en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt.

Interne audits en onderzoeken
De NVM ziet uw gegevens mogelijk in wanneer zij onderzoek doet onder haar leden of de regels worden nageleefd en wanneer er vanuit de NVM een audit bij een NVM-lid plaatsvindt. Na inzage zullen deze gegevens niet langer worden verwerkt door de NVM.  

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wilt u de bij NVM/brainbay verwerkte gegevens inkijken, wijzigen of verwijderen neem dan contact op met de NVM via [email protected]. De NVM beoordeelt of u gerechtigd bent om het verzoek in te dienen en vervolgens of uw verzoek wordt ingewilligd.